Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Amaçlar

Oca 29, 2015

Ülke ekonomisinde yapı endüstrisinin büyük bir payı bulunmaktadır. Bölge ve dünya pazarlarında rekabet edebilmek ve verimliliği arttırmak için BIM ve beraberinde getirdiği sayısal uygulamaların tüm paydaşlarca doğru anlaşılıp yönlendirilmesi, geliştirilmesi ve yaygın olarak uygulanması kaçınılmaz bir gerek haline gelmiştir. Türkiye’de yapı sektöründe openBIM ve sayısal uygulamaların doğru ve yaygın kullanımını destekleyecek faaliyetler amaçlanmaktadır.

Öncülük

 • Türkiye’de BIM kullanımı konusunda odak olarak, ülke çapında sorumluluk almak
 • Yapı endüstrisine fayda sağlayacak ileri seviyedeki kültürel, ticari ve teknik uygulama ve iş akışlarına önayak olmak
 • Kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğiyle destek sağlamak

Etkileşim ve Açılım

 • Geniş katılımlı, dinamik bir kullanıcı kitlesi oluşturmak
 • Faaliyetlerin tüm seviyelerdeki gerçek kullanıcıların ihtiyaçlara yönelik olmasını sağlamak
 • Güncel sorunlar ve çözümleri konularında buildingSMART International programlarıyla paylaşımlarda bulunmak
 • openBIM ile girişimleri teşvik etmek ve geliştirmek
 • Benzer amaçları paylaşan kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak

Yerelleştirme

 • Yerel ihtiyaçlara hitap eden uygulama kılavuzları ve şartnameler geliştirmek
 • Güncel teknik fonksiyonel ihtiyaçları belirleyip bunları bSI standart ve/veya uyumluluk programlarına yansıtmak
 • Eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek BIM eğitimi yapan kuruluşlarla işbirliğiyle buildingSMART sertifikasyonu sağlamak
 • Belgelendirme ve sertifikasyon ihtiyaçlarını belirlemek
 • Ülke çapında geliştirilen yeni standartları yaymak ve yerel ihtiyaçlara göre uyarlamak

 

Son Düzenlenme Pazartesi, 11 Mart 2019 19:15