Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Çalışma Esasları

Oca 11, 2019

buildingSMART Türkiye (bSTR), Türkiye İMSAD bünyesinde kurulmuş olup “Komite ve Çalışma Gruplarının İşleyiş Kurallarına Dair Usul ve Esaslar” adlı dokümanıyla uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. bSTR faaliyetleri Yürütme Kurulu tarafından yönlendirilirken, çalışmalar Çalışma Grupları tarafından yürütülür. Çalışması tamamlanan dokümanlar yayınlanırken, Çalışma Grubu Üye Listesine de yer verilir. 

bSTR Yürütme Kurulu (bSTR YÜK)

Üye firmalar tarafından atanan Yürütme Kurulu temsilcilerinden oluşur. Aşağıdaki görevliler bSTR Yürütme Kurulu üyeleri arasından üç yılda bir seçilir:

  • bSTR YÜK Başkanı: Tüm çalışmaların bSTR misyon ve vizyonu doğrultusunda yürütülmesinden sorumlu.
  • bSTR YÜK Başkan Yardımcısı: Tüm çalışmaların bSTR misyon ve vizyonu doğrultusunda yürütülmesinden sorumlu başkana destek olur ve gerektiğinde vekalet eder. 
  • bSTR YÜK Genel Sekreteri: Tüm bSTR çalışmaları arasında koordinasyonu sağlar.

bSTR YÜK kararı ile üye firmalar dışında gönüllülük esasına göre yürütülen çalışmalara uygun görülen gerçek kişi veya tüzel kişiler bSTR YÜK üyesi olarak davet edilebilir. Davetli üyelerin sayısı YÜK üye sayısının %25'ini geçemez.

bSTR Çalışma Grubu (bSTR-ÇG)

Tüm kayıtlı bSTR üyeleri Çalışma Grubunda yer alabilir. Her bir bSTR-ÇG için aşağıdaki görevliler Destekçi üye ve üye firmalar tarafından atanan Çalışma Grubu temsilcileri arasından seçilir:

  • bSTR-ÇG Koordinatörü: İlgili bSTR Çalışma Grubu faaliyetlerinin hedefler doğrultusunda yürütülmesinden sorumludur. Kapsamın oluşturulmasını, önceliklerin belirlenmesini, çalışma grubunun faaliyetlerinin yönetilmesini, çalışma grubu üyelerinin fikirlerini ifade etmesini ve ortak kararlar alınmasını sağlar. Çalışma grubu ile YÜK arasında köprü vazifesi görür.
  • bSTR-ÇG Editörleri: Belirlenen çalışma kapsamın yürütülmesi ve gelişiminden sorumludur. İlgili diğer üyelerin çalışmasını koordine eder. Hazırlanacak çalışmaların ve/ya dokümanların ilk taslağının oluşturulması, üyelerin erişimine açılması, gelen yorumların birleştirilmesi, dokümanın düzenlenmesi ve tüm düzeltme ile yorumların birleştirilerek  dokümanın son halinin hazırlanmasını sağlar.

bSTR-ÇG çalışmalarını Yürütme Kuruluna getirmeden önce  grup içerisinde, “Komite ve Çalışma Gruplarının İşleyiş Kurallarına Dair Usul ve Esaslar” Madde 13: Karar Alma bölümünde belirtilen oy çokluğuyla onaylar. bSTR tarafından geliştirilen yayınlar Yürütme Kurulu tarafından  uygun görülen süre zarfında tüm üyelerin görüşüne sunulmak için taslak olarak yayınlanır. Üyelerden gelen görüşler doğrultusunda ilgili değişikliklerle yayınlar bSTR web sayfasında paylaşılır. Teknik yayınlar ilk taslak olarak yayınlanır ve sektörden de gelen genel görüşlerle son asıl olarak yayınlanır.

bSTR Toplantıları

Yılda en az iki kere tüm üyelerin toplanması planlanmakta ve çalışma gruplarının bir araya gelmesi beklenmektedir. Çalışma gruplarının çalışmalarını çoğunlukla sanal ortamda yürütmesi öngörülürken, kendi içlerinde uygun gördükleri sıklıkta toplantılar düzenleyerek çalışmalarını yürütebilirler. Özellikle yazılı çalışmalar için gerekli teknik altyapı bSTR tarafından sağlanacaktır.

Son Düzenlenme Cuma, 02 Ağustos 2019 06:39